transakcje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

transakcje

Klauzule o zakazie konkurowania w transakcjach fuzji i przejęć
Dodatkowe klauzule umowne w kontraktach transakcyjnych mogą przynieść korzyści zarówno nabywcy, jak i zbywcy. Pozwalają ochronić przenoszone wartości majątkowe, utrzymać ciągłość dostaw lub w pełni wykorzystać utworzenie wspólnego przedsiębiorcy. Ze względu na brak rodzimej regulacji przy konstruowaniu takich postanowień przedsiębiorcy powinni opierać się na wytycznych Komisji Europejskiej.
Klauzule o zakazie konkurowania w transakcjach fuzji i przejęć
Odpowiedzialność z tytułu złożenia zapewnień co do stanu sprzedawanej spółki
Złożenie nieprawdziwego oświadczenia o stanie zobowiązań podatkowych sprzedawanej spółki może skończyć się koniecznością pokrycia strat kupującego, nawet jeśli od transakcji minęło już kilka lat.
Odpowiedzialność z tytułu złożenia zapewnień co do stanu sprzedawanej spółki
Prezes URE ma obowiązek wziąć pod uwagę skutki połączenia odbiorcy przemysłowego
Prezes URE wycofał się z nałożenia sankcji na przedsiębiorcę, który wnioskując o status odbiorcy przemysłowego wykorzystał dane spółki przejętej w ramach połączenia.
Prezes URE ma obowiązek wziąć pod uwagę skutki połączenia odbiorcy przemysłowego
Opcja i oferta – główne problemy
Opcja, wywodząca się z prawa anglosaskiego, w warunkach polskich często tworzona jest na bazie oferty. W toku jej składania muszą być spełnione ścisłe wymogi formalne, gdyż nawet relatywnie drobne braki mogą pozbawić ofertę wiążącego charakteru i, tym samym, skutkować upadkiem opcji.
Opcja i oferta – główne problemy
Jaki sens ma wybór rozstrzygającej wersji językowej umowy?
Bardzo często umowy sporządzane są równolegle w więcej niż jednej wersji językowej. Jeśli każdej z tych wersji strony nadały przymiot autentyczności, w razie rozbieżności pomiędzy nimi mogą pojawić się wątpliwości w zakresie wykładni umowy.
Jaki sens ma wybór rozstrzygającej wersji językowej umowy?
Planując przekształcenie, pomyśl o zamówieniach publicznych
Automatyczne przeniesienie umowy, jakie ma miejsce w przypadku sukcesji generalnej, nie dojdzie do skutku w przypadku zamówień publicznych: to zamawiający zadecyduje o losie umowy, ale najpierw sprawdzi wykonawcę.
Planując przekształcenie, pomyśl o zamówieniach publicznych
Zastaw pod prawem obcym na polskiej wierzytelności
Czy wierzytelność rządzoną prawem polskim można skutecznie obciążyć zastawem poddanym prawu obcemu?
Zastaw pod prawem obcym na polskiej wierzytelności
Kiedy wygasa mandat członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
Kwestia ustalenia momentu wygaśnięcia mandatu członka rady nadzorczej spółki akcyjnej w związku z upływem kadencji od dawna była przedmiotem sporów i wątpliwości. Problematyczne było zwłaszcza określenie chwili wygaśnięcia mandatu w sytuacji, gdy kadencja nie pokrywa się z rokiem obrotowym. W ostatnim czasie na ten temat wypowiedział się SN.
Kiedy wygasa mandat członka rady nadzorczej spółki akcyjnej
Prawo przedsiębiorców – nowe zasady postępowania administracyjnego
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w lutym br. opublikowany został projekt od dawna zapowiadanej ustawy, która ułatwić ma prowadzenie działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców zawiera przede wszystkim szereg zasad, które, zgodnie z zamiarem projektodawcy, znajdą zastosowanie w postępowaniach administracyjnych już od 1 września 2017 r.
Prawo przedsiębiorców – nowe zasady postępowania administracyjnego
Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa
Wpływ połączenia spółek na pełnomocnictwa udzielone osobom trzecim oraz samym łączącym się podmiotom.
Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa
Zbywanie udziałów lub akcji należących do państwowych osób prawnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa
Nowa ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym rodzi szereg wątpliwości praktycznych. Dotyczą one m.in. tego, kiedy właściwie trzeba uzyskać zgodę Rady Ministrów na zbycie udziałów lub akcji i kiedy trzeba głosować według instrukcji zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
Zbywanie udziałów lub akcji należących do państwowych osób prawnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pojęcie nieruchomości rolnej na tle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
Szerokie ograniczenia obrotu gruntami rolnymi, wprowadzone w trybie nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zmuszają do szczególnej ostrożności przy każdej planowanej transakcji związanej z tego typu nieruchomościami. Kluczowego znaczenia nabiera w tej sytuacji właściwe zdefiniowanie gruntu rolnego.
Pojęcie nieruchomości rolnej na tle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego