transakcje | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

transakcje

Prawo przedsiębiorców – nowe zasady postępowania administracyjnego
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji w lutym br. opublikowany został projekt od dawna zapowiadanej ustawy, która ułatwić ma prowadzenie działalności gospodarczej. Prawo przedsiębiorców zawiera przede wszystkim szereg zasad, które, zgodnie z zamiarem projektodawcy, znajdą zastosowanie w postępowaniach administracyjnych już od 1 września 2017 r.
Prawo przedsiębiorców – nowe zasady postępowania administracyjnego
Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa
Wpływ połączenia spółek na pełnomocnictwa udzielone osobom trzecim oraz samym łączącym się podmiotom.
Połączenie spółek a ważność pełnomocnictwa
Zbywanie udziałów lub akcji należących do państwowych osób prawnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa
Nowa ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym rodzi szereg wątpliwości praktycznych. Dotyczą one m.in. tego, kiedy właściwie trzeba uzyskać zgodę Rady Ministrów na zbycie udziałów lub akcji i kiedy trzeba głosować według instrukcji zatwierdzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
Zbywanie udziałów lub akcji należących do państwowych osób prawnych lub spółek z udziałem Skarbu Państwa
Pojęcie nieruchomości rolnej na tle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
Szerokie ograniczenia obrotu gruntami rolnymi, wprowadzone w trybie nowelizacji przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zmuszają do szczególnej ostrożności przy każdej planowanej transakcji związanej z tego typu nieruchomościami. Kluczowego znaczenia nabiera w tej sytuacji właściwe zdefiniowanie gruntu rolnego.
Pojęcie nieruchomości rolnej na tle przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego
Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jako sposób rozwiązania sporu korporacyjnego
W praktyce funkcjonowania spółek nierzadko się zdarza, że pomiędzy wspólnikami dochodzi do sporów, czy to na tle ustalenia strategii prowadzenia działalności gospodarczej, czy też w odniesieniu do samego funkcjonowania spółki jako organizmu gospodarczego. Nierozwiązane spory korporacyjne mogą mieć doniosłe znaczenie i daleko idące negatywne skutki dla spółki lub prowadzonej przez spółkę działalności. Dlatego przepisy prawa spółek przewidują szereg instytucji służących rozwiązywaniu takich sporów.
Wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. jako sposób rozwiązania sporu korporacyjnego
Ważne zmiany dotyczące prokury łącznej
Nowelizacja Kodeksu cywilnego wprowadziła nowe rodzaje prokury, ale zarazem wywołała wątpliwości co do zakresu umocowania udzielonych przed jej wejściem w życie prokur łącznych.
Ważne zmiany dotyczące prokury łącznej
Czy połączenie lub przekształcenie spółki eliminuje ryzyko związane z nabyciem jej wadliwych udziałów?
Jednym z kluczowych elementów badania prawnego poprzedzającego transakcję typu share deal jest weryfikacja tytułu prawnego do udziałów. Wykrycie nieprawidłowości w tym zakresie oznacza istotne ryzyko dla ich potencjalnego nabywcy. Czy połączenie spółki lub jej przekształcenie pozwala je wyeliminować?
Czy połączenie lub przekształcenie spółki eliminuje ryzyko związane z nabyciem jej wadliwych udziałów?
Siostra siostry (nie) kupi
Czy i w jakim stopniu kodeksowy zakaz nabywania udziałów spółki dominującej przez spółkę zależną ma zastosowanie do transakcji nabycia udziałów jednej spółki-siostry przez drugą?
Siostra siostry (nie) kupi
Wspólnik każe, zarząd musi?
Czyli kilka uwag o granicach autonomii decyzyjnej zarządu względem wspólników (akcjonariuszy) spółki.
Wspólnik każe, zarząd musi?
O nowej propozycji zmian dotyczących prokury
Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego ma na celu uregulowanie spraw związanych z prokurą łączną oraz prokurą łączną niewłaściwą, ale w obecnym kształcie zdaje się wprowadzać trochę zamieszania.
O nowej propozycji zmian dotyczących prokury
Małżonka nie należy ignorować
W transakcji nabycia udziałów lub akcji od osoby fizycznej nie można abstrahować od tego, jaki jest jej stan cywilny. Niedołożenie w tym względzie należytej staranności może mieć poważny wpływ na skuteczność transakcji.
Małżonka nie należy ignorować
Konsekwencje zaniechań członków zarządu
Art. 594 k.s.h., stanowiący podstawę do nakładania na członków zarządów spółek handlowych grzywny za brak realizacji wskazanych w nim obowiązków, od dawna budził wątpliwości w doktrynie. Czy niedawne rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego pozwoli zakończyć spór dotyczący interpretacji tego przepisu?
Konsekwencje zaniechań członków zarządu