life sciences | Co do zasady

Przejdź do treści
Zamów newsletter
Formularz zapisu na newsletter Co do zasady

life sciences

E-etykieta na żywności
Zarówno konsumenci, jak i producenci żywności zgodnie podnoszą, że etykiety na produktach spożywczych nie są czytelne. Czy rozwiązaniem problemu nadmiaru informacji jest elektroniczna etykieta pozwalająca sprawdzić interesujące dane za pomocą smartfona?
E-etykieta na żywności
Nowe trendy w prawie żywnościowym
Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Korzycką z Katedry Prawa Rolnego i Systemu Ochrony Żywności WPiA UW o barierach w swobodnym przepływie towarów na wewnątrzwspólnotowym rynku żywności i rosnącej roli prywatnego prawa żywnościowego.
Nowe trendy w prawie żywnościowym
Planowany znak „Produkt polski” może naruszać prawo unijne
Wielu państwom zależy na promowaniu krajowych produktów rolno-spożywczych. Zaangażowanie podmiotów publicznych w tę promocję może jednak naruszać unijną swobodę przepływu towarów, a nawet zostać uznane za niedozwoloną pomoc państwa.
Planowany znak „Produkt polski” może naruszać prawo unijne
W promocji żywności liczy się tylko konsument
W komunikacji przeznaczonej dla specjalistów obowiązują te same wymogi dotyczące stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, jak w przekazie skierowanym do konsumentów, których ochrona jest nadrzędna.
W promocji żywności liczy się tylko konsument
Soczewki kontaktowe to nie kosmetyk
Różna konstrukcja definicji produktów z obszaru life science i stosowanych do nich przepisów, zawartych w dyrektywach i rozporządzeniach unijnych, powoduje, że nawet bardzo doświadczone sądy gubią się w interpretacji. Dowód na to znajduje się w wyroku Trybunału Europejskiego z 3 września 2015 wydanym w trybie prejudycjalnym na wniosek niemieckiego sądu krajowego w Krefeld.
Soczewki kontaktowe to nie kosmetyk
W przetwórstwie żywności należy dążyć do zachowania składników bioaktywnych
Rozmowa z dr. inż. Andrzejem Janickim o znakowaniu produktów, budowaniu świadomości konsumentów oraz nowym spojrzeniu na procesy technologiczne w przemyśle spożywczym.
W przetwórstwie żywności należy dążyć do zachowania składników bioaktywnych
Informacje dodatkowe o żywności – korzyść dla konsumenta czy zagrożenie dla konkurenta?
Oprócz wymaganych przez prawo informacji o produktach spożywczych producenci żywności zamieszczają na etykietach nieobowiązkowe informacje dotyczące cech produktu. Zwykle jest ich niewiele, bo po umieszczeniu danych obowiązkowych na etykiecie zostaje bardzo mało miejsca. Tym ważniejszy jest więc dobór i weryfikacja takich danych. Dobrze dobrana informacja dodatkowa pomoże sprzedać produkt, ale informacja nietrafiona może spowodować poważne problemy prawne.
Informacje dodatkowe o żywności – korzyść dla konsumenta czy zagrożenie dla konkurenta?
Konsument konsumentowi nierówny
Zasady europejskiego prawa konsumenckiego zakładają potrzebę edukacji i ochrony konsumenta, o ile nie prowadzi ona do nadmiernego protekcjonalizmu godzącego w swobodę prowadzenia działalności gospodarczej. Konsument powinien być informowany i edukowany, aby móc prawidłowo rozumieć kierowane do niego przekazy i reklamy. Dzięki takim działaniom producenci i dystrybutorzy nie muszą stać się „zakładnikami” restrykcyjnych regulacji konsumenckich.
Konsument konsumentowi nierówny
Nowe kryterium oceny bezpieczeństwa produktu
W wyroku z 5 marca 2015 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dokonał wykładni pojęcia produktu wadliwego oraz pojęcia szkody i podmiotu odpowiedzialnego.
Nowe kryterium oceny bezpieczeństwa produktu
Rewolucja w sklepikach szkolnych – co producent żywności może zaoferować dzieciom w polskich szkołach?
Po ponad dwuletnich dyskusjach, 28 listopada 2014 r., uchwalono zmiany do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia dotyczące żywienia dzieci w szkołach. Nowelizacja ma na celu eliminację z oferty sklepików szkolnych żywności uznawanej za niezdrową oraz zakazanie wszelkich form promocji tego rodzaju żywności na terenie placówek oświatowo-wychowawczych. Czy zmiany przyczynią się do zatrzymania epidemii otyłości wśród dzieci?
Rewolucja w sklepikach szkolnych – co producent żywności może zaoferować dzieciom w polskich szkołach?
Nowe zasady dostępu do raportów z badań klinicznych
Europejska Agencja Leków (EMA) podjęła decyzję o proaktywnej publikacji raportów z badań klinicznych. Zasada transparentności wyników badań klinicznych ma być wdrażana od 1 stycznia 2015 r., a pierwsze publikacje powinny zbiec się w czasie z wejściem w życie rozporządzenia o badaniach klinicznych, które jest planowane na 28 maja 2016 r. Co nowe zasady oznaczają w praktyce?
Nowe zasady dostępu do raportów z badań klinicznych
Przychodzi przedstawiciel medyczny do lekarza
Jakie działania są dopuszczalne w relacjach pomiędzy firmami farmaceutycznymi i lekarzami.
Przychodzi przedstawiciel medyczny do lekarza